audisa.png
audisa original.jpg
Společnost Audisa Service, s. r. o. je nezávislá auditorská společnost, která provádí auditorské služby v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy. Poskytujeme také další související služby.

Cílem auditu jako takového je získat přiměřenou jistotu, že ověřované výstupy neobsahují významné nesprávnosti. Prověřujeme, zda účetní dokumentace, doklady a účty jsou pravdivé, platné a spolehlivé. Alternativní službou je prověrka účetních informací, prověrka poskytuje nižší míru ujištění než audit. Výstupem auditu provedeného kvalifikovaným auditorem společnosti Audisa Service, s. r. o. je auditorská zpráva.
Historie společnosti
Společnost byla založena v roce 2008 jako pokračovatel v podnikání fyzické osoby Ing. Josef - AUDITOR. Ing. Josef Špeta je jedním ze společníků společnosti a je také jedním z prvních auditorů v České republice. Auditorské služby poskytuje od jejich samého počátku v ČR.

Druhým společníkem je Ing. Pavla Kvapilová, která pracuje jako ASISTENT AUDITORA od roku od roku 1998. Naši pracovníci se pravidelně vzdělávají v oblasti účetní, daňové i právní, aby byli schopni poskytovat vždy aktuální a spolehlivé služby. Klienty společnosti jsou a byly mnohé i významné firmy viz reference.
Pozor! Před odesláním formuláře "Soukromá sekce" je nutné se ZAREGISTROVAT - viz. Přihlášení!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one