Od 1. 1. 2016

– povinnost pro všechny plátce DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky
 upřesnění podmínek pro osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí v § 56 a § 56a
– povinnost předkládat kontrolní hlášeníOd 1. 2. 2016
11/2016 Sb. – nařízení vlády k režimu přenesení (trvalý/ dočasný charakter)daňové povinnosti – dodání elektřiny a plynu obchodníkům (NOVĚ, od r. 2015 platí pro emisní povolenky)

Od 1. 5. 2016
Nové znění § 101a  ZDPH o neplatnosti podání při porušení formátu a struktury (zák. č.113/2016 Sb.)  – bez výzvy od správce daně, bez „vrácení času“

Od 29. 7. 2016 (zákon č. 243/2016 Sb.)
– rozšíření „reverse chargé“ u zboží ve vztahu k osobám neusazeným v tuzemsku
– úprava sankcí při podávání kontrolních hlášení (1. pozdní podání  – NOVĚ pokud pouze 1x za rok, pak se sankce maže (právo na jedno pozdní podání za rok. 2. pozdní reakce na výzvu. 3. nejvyšší sankce – nelze žádat o prominutí) + prodloužení doby na výzvu z 5 dní na 5 prac. dní
– daňový doklad při vývozu zboží (nově vývozní faktura do DPH účetním kurzem)
– změna v insolvenčních daňových dokladech (zdanitelné plnění musí předcházet 6 měsíců před vyhlášením insolvence)
DPH se dotýká také rozšířená (celostátní) působnost správce daně ve vybraných případech.

Od 8. 8. 2016 
Pokyn GFŘ D – 29 k promíjení pokut z kontrolního hlášení (viz tabulka ospravedlnitelných důvodů – zdravotní, živelná pohroma, nefunkční systém správy daně k posl. dni podání)

Od 1. 9. 2016
Změna místní příslušnosti osob neusazených v tuzemsku registrovaných k DPH (zákon č. 243/2016 Sb.)

Od 1. 10. 2016
Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. k rozšíření dočasného režimu přenesení daňové povinnosti pro služby přístupu k sítím elektronických komunikací, (emisní povolenky + dodání elektřiny a plynu obchodníkům – finální zákazník s daní, obchodní PDP) 

Od 1. 12. 2016  (zákon č. 113/2016 Sb.)
Přeřazení stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 %

Od 1. 1. či 1. 4. 2017 – vládní návrh v „daňovém balíčku“
Plánovaná je řada zásadních změn, vládní návrh obsahuje téměř 200 bodů změn  (viz dále)