Část o společnostech a družstvech (z původního obchodního zákoníku) nově upravuje zákon o obchodních korporacích (ZOK) i nový občanský zákoník (NOZ).
Zákon č. 90/2012 – zákon o obchodních korporacích („ZOK“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (obecná část, pro všechny obchodní korporace platí [1] §1– 94)

2. SPECIÁLNÍ ČÁST
a. O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
– OSOBNÍ (v.o.s., k.s.)
– KAPITÁLOVÉ (s.r.o., a.s.)
b. O DRUŽSTVECH

3. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Akciové společnost
– nově nemají povinnost tvořit zákonný rezervní fond
– ZK nově 2 mil. Kč nebo 80 tis. EUR [2]
– ruší se pojem dividenda, zavádí se pojem podíl na zisku
– nově lze podíly na zisku vyplácet pouze bezhotovostním způsobem
– holistický (nově možný) vs dualistický model (současný) vedení společnosti
– povinnost mít webové stránky (+ povinnost uvádět veškeré informace o společnosti)
vs.jpg
Společnosti s ručením omezeným
– velikost ZK není stanovena ALE minimální vklad každého společníka je 1 CZK
– ALE pokud nemáme žádný ZK => hned máme závazky
– opět není povinnost u s.r.o. tvořit zákonný rezervní fond
– nově možnost vydávat obchodní podíly s mimořádnými právy a povinnostmi
– pokud bude mít společnost webové stránky, pak na nich má povinnost uvést informace o společnostiPro všechny společnosti je zásadní a příjemnou novinkou možnost výplaty záloh na podíl na zisku. Bude to možné za určitých předpokladů, kterými jsou sestavení mezitímní účetní závěrky a provedení testu insolvence.
[1] v NOZ upraveny obchodní korporace § 209 – 213, a korporace §118 – 208
[2] pro ty a.s., které účtují v EUR
TOPlist