Osoby uplatňující výdaje paušálem budou omezeny také blokací slev na dani a daňového bonusu (§ 35ca ZDP).

Pokud fyzická osoby uplatní u dílčího základu daně podle § 7 nebo § 9 paušální výdaje a zároveň tyto dílčí základy daně s uplatněnými paušálními výdaji budou tvořit více než 50% celkového základu daně, fyzická osoba nemůže:

– uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela
– uplatnit daňové zvýhodnění ať v podobě slevy či bonusu na vyživované děti.

TOPlist