Jedinou změnou zákona je sazba daně z převodu nemovitostí, která bude činit 4 % ze základu daně. Pokud by však nastala skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinností zákona, použije se sazba daně platná před změnou (tj. 3 %).