Pokud fyzická osoba k 1. lednu kalendářního roku pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, nesnižuje svoji daňovou povinnost o slevu na dani ve výši 24 840 Kč (§ 38ba odst. 1). V této souvislosti se doplňuje prohlášení k dani, kde zaměstnanec musí potvrdit, zda je poživatelem starobního důchodu.