Od dne 16. 3. 2013 budou nově uplatňována pravidla splatnosti faktur podle směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů. Na tuto eurounijní úpravu bude navazovat připravovaná novela obchodního zákoníku od 1. 3. 2013. Změní také úprava výše úroku z prodlení a to v úrovni REPO + 8 %.