Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

a) odkaz na příslušné ustanovení zákona, ustanovení předpisu Evropské unie uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,

b) „vystaveno zákazníkem“ , je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu (selfbilling),

c) „daň odvede zákazník“ , je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (v případě přenesení daňové povinnosti u výstavců i v případě reverse charge u služeb). Toto se vztahuje i na faktury za služby vystavované do jiných členských států a to v českém jazyce.

Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:

a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,

b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,

c) sazbu daně a výši daně,

1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

TOPlist