Vyhláška 413/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012
Výsledek hospodaření minulých let – § 15a s účinností od 1. 1. 2013