Dle znovelizovaného § 38m odst. 2 ZDP se daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bude v případě přeměn společností podávat do konce třetíhoměsíce následujícího po zde uvedených skutečnostech.

– den rozhodnutí valné hromady pokud rozhodný den fúze předchází nebo se shoduje se dnem rozhodnutí valné hromady,

– den předcházející rozhodnému dni fúze, pokud rozhodný den následuje až po rozhodnutí valné hromady.

Od roku 2013 se také mění zaokrouhlování základu daně a daně vybírané srážkou (§ 36 odst. 3 ZDP) u úrokových příjmů (například z vkladových účtů, běžných účtů, devizových účtů občanů) se základ daně a sražená daň nebudou zaokrouhlovat. Plátce pak zaokrouhlí až celkový odvod daně na koruny dolů. Toto se nevztahuje na dividendové příjmy, kde se zaokrouhlování nemění.

Pokud bude dluhopis emitován do konce roku 2012, nový systém zaokrouhlování se na srážkovou daň z úroku z něj podle přechodných ustanovení zákona nevztahuje.