Absolutní částka paušálních výdajů bude omezena:

– u 40% paušálních výdajů částkou 800 000 Kč, to znamená, že efektivní možnost uplatnění do výše příjmů 2 mil. Kč (§ 7 odst. 7 ZDP),

– u 30% paušálních výdajů částkou 600 000 Kč, to znamená, že efektivní možnost uplatnění do výše příjmů 2 mil. Kč (§ 7 odst. 7 ZDP a § 9 odst. 4 ZDP (pronájmy))

Není zakázáno uplatnění paušálních výdajů nad tuto hranici příjmů, ale prakticky se to nevyplatí, protože výši paušálních výdajů nad uvedený limit nelze zvyšovat.

Příklad: Při uplatnění paušálních výdajů u příjmu 4 mil. Kč je možno u § 7/ odst. 7 uplatnit 800 tis. Kč, co je efektivní paušální výdaj ve výši 20%.

Výše paušálních výdajů při uplatnění sazby 60% a 80% zůstává neomezená.

TOPlist