– v návaznosti na důchodovou reformu bylo zavedeno v § 54a osvobození nově vzniklých penzijních produktů (důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření) a do tohoto paragrafu bylo také přesunuto penzijní připojištění. Od daně je osvobozena také zprostředkovatelská činnost spojená s těmito produkty.

– činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí jsou z osvobození vyloučeny, tato plnění se stávají plněními zdanitelnými v základní sazbě daně.