Základ pro solidární zvýšení daně se vypočte jako rozdíl dvou veličin a to souhrnu níže definovaného základu daně a 48 násobku průměrné mzdy. Konkrétně budeme pracovat s těmito veličinami:

a) souhrn základů daně

Tato první veličina je dána součtem:

– příjmů podle § 6 (hrubá mzda)
– dílčího základu daně podle § 7 (zdej možno opět po letech využít starého známého rozdělení na spolupracující osobu)

b) 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 213 to bude 1 242 432 Kč

Sazba solidárního zvýšení daně činí 7% z uvedeného základu (§ 16a).

Režim u zaměstnanců

Pokud, byť i v jediném měsíci, rozdíl aktuálního základu daně zaměstnance a čtyřnásobku průměrné hrubé mzdy bude kladný, uplatní se 7% solidární zvýšení daně. Tuto hodnotu rozdílu bude nově povinně obsahovat i mzdový list (§ 38ha ZDP). Pro rok 2013 je to 106 536 Kč.

Zaměstnanci nově vznikne povinnost podat daňové přiznání také v případě, pokud byť v jediném měsíci bylo na zdanění jeho příjmů ze závislé činnosti použito solidární zvýšení daně (§ 38g odst. 4 ZDP).

TOPlist