Plátcům, kteří nejsou účetními jednotkami, vzniká daňová povinnost ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nebo přijetí úplaty, podle toho co nastane dříve (tedy u záloh), na základě zrušení § 21 odst. 2.
TOPlist