– zjednodušený daňový doklad může být nově vystavován i pro bezhotovostníúhrady do 10 tis. Kč,

– nově je zjednodušený daňový doklad vystavován jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nena požádání zákazníka. Při splnění všech podmínek v § 30 je možné využít zjednodušeného daňového dokladu i v případech splátkového kalendáře, platebního kalendáře, souhrnného daňového dokladu a dokladu o použití.

– není možné vystavit souhrnný daňový dokladu při přijetí více úplat na jedno plnění (§ 31b odst. 1 ZDPH).

TOPlist