Zvýšení sazeb:

Základní – 21%
Snížená – 15%

Zákon přeformulovává způsoby zaokrouhlování daně a zahrnuje do textu zákona přechodná ustanovení ohledně změn sazeb daně a zúčtování záloh v případě změn sazeb daně (bez věcných změn) – § 37a ZDPH.

Známé postupy v případě záloh a jejich zúčtování u energií ve snížené i základní sazbě daně v souvislosti se zvýšením obou sazeb daně použité již v minulosti, řeší je přechodná ustanovení.

Ustanovení týkající se změn sazeb daně jsou shodná s přechodnými ustanoveními, která byla aplikována při minulých změnách sazeb daně. V novele zákona se přechodná ustanovení stávají trvalou součástí zákona v § 37a ZDPH.

Od 1. 1. 2016 nabude účinnosti sazba daně 17,5%.

Změny v přílohách zákona

Z Přílohy č. 1, tedy ve snížené sazbě nebudou:

4819, 6111, 6209 Dětské pleny, dále se ze snížené sazby vyjímají bílé hole pro nevidomé a manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku.

V Příloze č. 2 se přesněji definuje položka 01 – 96 – Zdravotnické prostředky, ve snížení sazby daně nebudou: bílé hole pro nevidomé a manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku.