– zákonem stanovená lhůta, po kterou je převod nemovitosti zdanitelným plněním, se prodlužuje na pět let. Podle přechodného ustanovení se tato novinka bude vztahovat až na stavby nabyté po 31. 12. 2012 s možností zdanění daní na výstupu i dříve nabyté stavby.

– po této lhůtě je převod nemovitosti osvobozen od daně s tím, že se plátce můžerozhodnout, že uskuteční převod nemovitosti jako zdanitelné plnění. Pokud plátce přijme úplatu na budoucí převod nemovitosti jako osvobozené plnění, daň z úplaty nepřizná a po zákonem stanovené lhůtě se rozhodne, že u tohoto převodu nemovitosti uplatní daň, je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, bez daně za toto zdanitelné plnění.

TOPlist