Sazba srážkové daně uplatňovaná na příjmy nerezidentů bude zvýšena z dosavadních 15% na 35%. Opatření je směřováno především proti mateřských společnostem se sídlem v zemích, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění při vyplácení podílů na zisku či dividend. § 36 odst. 1 písm. c) ZDP)