Daňové doklady

– dochází ke zrovnoprávnění elektronických dokladů (doklad je vystaven a obdržen elektronicky) s listinnými doklady; – převod dokladu z jedné podoby do druhé s povinností neměnnosti obsahu, za neměnnost obsahu ručí ten, kdo konverzi dokladu provedl;...

Nové náležitosti daňového dokladu:

Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: a) odkaz na příslušné ustanovení zákona, ustanovení předpisu Evropské unie uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, b) „vystaveno zákazníkem“ , je-li osoba, pro kterou je plnění...

Zjednodušený daňový doklad

– zjednodušený daňový doklad může být nově vystavován i pro bezhotovostníúhrady do 10 tis. Kč, – nově je zjednodušený daňový doklad vystavován jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nena požádání zákazníka. Při splnění všech podmínek v § 30...

Opravný daňový doklad podle § 44

Opravu výše daně ji není možné provést u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kdy insolvenční soud rozhodl o řešení úpadku reorganizací. Upřesňuje se jedna z podmínek opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to podmínka spojených...

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstupu

– v návaznosti na důchodovou reformu bylo zavedeno v § 54a osvobození nově vzniklých penzijních produktů (důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření) a do tohoto paragrafu bylo také přesunuto penzijní připojištění. Od daně je osvobozena také...

Změny při prodeji staveb, bytů a nebytových prostor

– zákonem stanovená lhůta, po kterou je převod nemovitosti zdanitelným plněním, se prodlužuje na pět let. Podle přechodného ustanovení se tato novinka bude vztahovat až na stavby nabyté po 31. 12. 2012 s možností zdanění daní na výstupu i dříve nabyté stavby....