Nová pravidla pro fakturaci od roku 2013

Od dne 16. 3. 2013 budou nově uplatňována pravidla splatnosti faktur podle směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při...

Zdravotní prohlídky

Zákon 375/2011 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách (zákon 373/2011), zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Tento zákon vymezuje s účinností od 1. 4. 2012 zdravotnické...

Novela Vyhlášky 500/2002 Sb.

Vyhláška 413/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012 Výsledek hospodaření minulých let – § 15a s účinností od 1. 1. 2013 Novela Vyhlášky 500_2002 Sb..pdf ...

Zdravotní pojištění

Zrušení stropu pro zdravotní pojištění Dalším dočasným opatřením je zrušení stropu vyměřovacích základů pro zdravotní pojištění a to na dobu dvou let – tedy od 1. 1. 2013 do 31. 12....

Insolvenční pohledávky

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí soudu nesmí být kratší než 30 dní a delší než 2 měsíce. Ve skutečnosti ale existují tři lhůty pro přihlášení pohledávek: a) první začíná běžet okamžikem vyhlášení insolvenčního řízení (do 2 hodin po návrhu)...