Změny v účetnictví a nový § 56 zákona o DPH od 1.1.2016

1. Nová definice stavebních pozemků Zásadní změna proběhne u stavebních pozemků, které jsou s účinností od 1. 1. 2016 pro účely DPH definovány ve vazbě na splnění určitých podmínek odlišných od roku 2015. Naopak se nic nemění na skutečnosti, že se stavební pozemky...

Judikáty NSS a závěry KOOV vztahující se k dani z příjmů

Judikáty NSS a závěry KOOV vztahující se k dani z příjmů 1. NSS 6 Afs 116/2014-44 z 25. 2. 2015 – Osobní výkon (dodávka) společníka pro společnost Pokud společník poskytne své vlastní společnosti plnění spočívající v tom, že společník společnosti poskytuje v rámci své...