Účetnictví roku 2016

Účetnictví roku 2016  Interpretace NÚR 34 – Rezervy na likvidace Rezerva na likvidaci aktiva V případě pořízení dlouhodobého majetku není vždy zřejmé, že vlastník bude tento majetek také likvidovat a náklady na likvidaci budou vyšší než zcela nevýznamné....

Daň z přidané hodnoty v roce 2016

 Od 1. 1. 2016 – povinnost pro všechny plátce DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky – upřesnění podmínek pro osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí v § 56 a § 56a – povinnost předkládat kontrolní hlášeníOd 1. 2. 2016 11/2016...

Daň z příjmů z roku 2016

1. Zákon 377/2015 – kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření – dopady do daně z příjmů Účinnost od 1. 1. 2017 O rok později se pak zvýší limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty...

DPH v roce 2017

DPH v roce 2017 ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017 Komplexní uchopení problematiky specifické úpravy registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení) Dochází ke zrušení specifického postupu v případě společností. Nadále se bude postavení...

Daň z příjmů fyzických osob 2017

ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017 Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích Současná úprava – 5 letá osvobozující lhůta vlastnictví pro podíly počítaná pro každé další navýšení nabývací ceny počínaje rokem 2014 samostatně (tj. dalším...