+420 725 868 228
+420 608 831 893

Zdravotní pojištění

Zrušení stropu pro zdravotní pojištění Dalším dočasným opatřením je zrušení stropu vyměřovacích základů pro zdravotní pojištění a to na dobu dvou let – tedy od 1. 1. 2013 do 31. 12....

Odměny členů statutárních orgánů právnických osob

Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů právnických osob – z ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP byla vyňata část týkající se odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Naopak část týkající se neuznatelnosti nákladů na pojištění odpovědnosti těchto...

Daň z převodu nemovitostí

Jedinou změnou zákona je sazba daně z převodu nemovitostí, která bude činit 4 % ze základu daně. Pokud by však nastala skutečnost, která byla předmětem daně z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinností zákona, použije se sazba daně platná před změnou (tj. 3...

Solidární zvýšení daně na dobu let 2013 – 2015

Základ pro solidární zvýšení daně se vypočte jako rozdíl dvou veličin a to souhrnu níže definovaného základu daně a 48 násobku průměrné mzdy. Konkrétně budeme pracovat s těmito veličinami: a) souhrn základů daně Tato první veličina je dána součtem: - příjmů podle § 6...

Zvýšení srážkové daně z příjmů u nerezidentů

Sazba srážkové daně uplatňovaná na příjmy nerezidentů bude zvýšena z dosavadních 15% na 35%. Opatření je směřováno především proti mateřských společnostem se sídlem v zemích, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění při vyplácení podílů na zisku...

Blokace slev na dani u osob s paušálními výdaji

Osoby uplatňující výdaje paušálem budou omezeny také blokací slev na dani a daňového bonusu (§ 35ca ZDP). Pokud fyzická osoby uplatní u dílčího základu daně podle § 7 nebo § 9 paušální výdaje a zároveň tyto dílčí základy daně s uplatněnými paušálními výdaji budou...

Omezení výše paušálních výdajů

Absolutní částka paušálních výdajů bude omezena: - u 40% paušálních výdajů částkou 800 000 Kč, to znamená, že efektivní možnost uplatnění do výše příjmů 2 mil. Kč (§ 7 odst. 7 ZDP), - u 30% paušálních výdajů částkou 600 000 Kč, to znamená, že efektivní možnost...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893