+420 725 868 228
+420 608 831 893

Účetnictví roku 2016

Účetnictví roku 2016  Interpretace NÚR 34 - Rezervy na likvidace Rezerva na likvidaci aktiva V případě pořízení dlouhodobého majetku není vždy zřejmé, že vlastník bude tento majetek také likvidovat a náklady na likvidaci budou vyšší než zcela nevýznamné....

Daň z přidané hodnoty v roce 2016

 Od 1. 1. 2016 - povinnost pro všechny plátce DPH podávat daňová přiznání výhradně elektronicky - upřesnění podmínek pro osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí v § 56 a § 56a - povinnost předkládat kontrolní hlášeníOd 1. 2. 2016 11/2016 Sb. -...

Daň z příjmů z roku 2016

1. Zákon 377/2015 – kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření - dopady do daně z příjmů Účinnost od 1. 1. 2017 O rok později se pak zvýší limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty...

DPH v roce 2017

DPH v roce 2017 ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017 Komplexní uchopení problematiky specifické úpravy registrace a postupů při správě daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve sdružení) Dochází ke zrušení specifického postupu v případě společností. Nadále se bude...

Daň z příjmů fyzických osob 2017

ODKLAD ÚČINNOSTI 1.4.2017 Příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích Současná úprava - 5 letá osvobozující lhůta vlastnictví pro podíly počítaná pro každé další navýšení nabývací ceny počínaje rokem 2014 samostatně (tj....

EET – výkladové novinky

Pokyn GFŘ č.j. 119930/16/7100-10114-109736 z 31. 8. 2016 1. přijetí a vrácení zálohy Pokud je přijatá záloha předmětem evidence tržeb (například je přijata v hotovosti), pak je i její vrácení evidováno (záporně). Pokud přijatá záloha předmětem evidence...

Odpisování technického zhodnocení

Odpisování 2017 Nájemce (po ukončení podnájemní smlouvy) Vyřazení původní stavby v rámci nové výstavby Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku Užitečné odkazy Ministerstvo financí Obchodní rejstřík Česká národní banka Daňové...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893