+420 725 868 228
+420 608 831 893

Audit

Společnost Audisa Service, s. r. o. provádí tyto druhy auditů:

  • Zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle českých účetních pravidel
  • Zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle IFRS
  • Ověření konečných účetních závěrek společností zúčastněných na přeměně
  • Ověření zahajovacích rozvah auditorem
  • Audity projektů financovaných z fondů EU
  • Prověrky účetních informací pro specifické účely
  • Identifikace, dokumentace a testování existujících systémů řízení rizik ve společnosti
  • Audity neziskových organizací

 

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893