+420 725 868 228
+420 608 831 893

Daň z příjmů roku 2014

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodce Ústavní soud rozhodl postupně ve dvou rozsudcích ve prospěch uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob všem starobním důchodcům. Prvním rozhodnutím z července tohoto roku následně došlo ke změně...

DPH

Nová kritéria pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci Generální finanční ředitelství vydalo dodatek č. 2 ke své informaci stanovující podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce. Zásadní změny jsou následující: 1. Hodnota kumulativního...

Změny zákona o rezervách

Změny v § 8 ZoR – tvorba opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenci V oblasti tvorby zákonných opravných položek přicházíme o výjimku, podle které bylo do konce roku 2013 možné tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v...

Daňový řád a správa daní

Metodický pokyn GFŘ k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu Cílem tohoto pokynu Generálního finančního ředitelství je v rámci celého území státu maximální možná míra jednotnosti a objektivnosti při rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání...

Účetnictví – Změny v oblasti dlouhodobého majetku

1. Ocenění DHM ve vztahu k superficiální zásadě Podle § 47 odst. 2 písm. j) Vyhlášky 500/2002 Sb. součástí ocenění dlouhodobého majetku pro účely účetnictví nejsou pozemky, které se vykazují v jiných částech rozvahy (například - B.II.1. Pozemky, B.II.2. Stavby,...

Zákon o obchodních korporacích

Část o společnostech a družstvech (z původního obchodního zákoníku) nově upravuje zákon o obchodních korporacích (ZOK) i nový občanský zákoník (NOZ). Zákon č. 90/2012 – zákon o obchodních korporacích („ZOK“) 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (obecná část, pro všechny...

Zákon o dani z nemovitých věcí

Podobně jako na dani z přidané hodnoty budou pozemky a stavby existovat samostatně a takto budou také zdaňovány daní z nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že právo považuje pozemky a stavby za jednu věc, dojde logicky ke komplikovaným změnám zákona tak, aby...

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

V oblasti převodu nemovitých věcí se změnilo prakticky vše s výjimkou sazby daně. To je také důvodem, proč byla zvolena varianta vydání nového zákona. Změna proběhla i v osobě poplatníka, kterým je sice primárně převodce, ale smluvně lze dohodnout, že...

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

STRUKTURA NOZ I. Obecná ustanovení - Vztah soukromého a veřejného práva - Zásady NOZ - Osoby; definice a rozdělení PO - Věci - Právní jednání (např. promlčecí lhůty) - ZastoupeníII. Rodinné právo III. Absolutní majetková práva - Vlastnictví a spoluvlastnictví - Věcná...

Zákon o dani z přidané hodnoty

Kromě rozsáhlých terminologických změn se novela ZDPH vypořádává s novou právní skutečností, kdy stavba je součástí pozemku v případě stejných vlastníků. Vzhledem k tomu, že ZDPH uplatňuje pro převody staveb a pozemků odlišná pravidla, bude nově upraveno...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893