+420 725 868 228
+420 608 831 893

Dary, dědictví a odkazy

Vzhledem ke zrušení daně dědické darovací a daně z převodu nemovitostí a následnému sloučení předmětu daně dědické a darovací do daně z příjmů nabízíme následující přehled. Dědictví a odkazy jsou generálně osvobozeny od daně pro FO §4a a PO §19a. Dary...

Zákon o daních z příjmů

Fyzické osoby Zásadní změna se bude týkat příjmu z převodu podílů v obchodní korporaci [§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP]. Bude zachována 5 letá lhůta od nabytí podílu včetně výjimek na přeměny a výměnu podílů, nicméně k původně platným výjimkám na neplatnost...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893