+420 725 868 228
+420 608 831 893

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstupu

- v návaznosti na důchodovou reformu bylo zavedeno v § 54a osvobození nově vzniklých penzijních produktů (důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření) a do tohoto paragrafu bylo také přesunuto penzijní připojištění. Od daně je osvobozena také...

Změny při prodeji staveb, bytů a nebytových prostor

- zákonem stanovená lhůta, po kterou je převod nemovitosti zdanitelným plněním, se prodlužuje na pět let. Podle přechodného ustanovení se tato novinka bude vztahovat až na stavby nabyté po 31. 12. 2012 s možností zdanění daní na výstupu i dříve nabyté stavby. - po...

Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací

Pokud dodavatel stavebních a montážních prací použije režim přenesení daňové povinnosti a plátce – příjemce, pro kterého byly tyto práce vykonány, doplní v evidenci pro daňové účely výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové...

Závazné posouzení

Zavádí se možnost podání žádosti o závazné posouzení na použití či nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti v případě § 92c – dodání šrotu a odpadu budou moci plátci využít za obvyklou hodnotu správního poplatku ve výši 10 000 Kč. Jedná se o obecné ustanovení...

Zvláštní režimy

U zvláštních režimů se nově na daňovém dokladu musí uvádět povinný údaj například „zvláštní režim – cestovní služba“, podobně u ostatních vždy „zvláštní režim –...

Zveřejňované údaje z registru správce daně

Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců aidentifikovaných osob, a to a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmenínebo...

Rozšíření institutu ručení za daň

Na základě novelizovaného ustanovení § 109 ZDPH se rozšiřuje okruh případů, ve kterých odběratel ručí za daň dodavatele a to: - případ, kdy je k datu uskutečnění zdanitelného plnění dodavatel zveřejněným nespolehlivým plátcem, - případ, kdy platba je poskytnuta zcela...

Nespolehlivý plátce (§ 106a)

- tento statusje přidělen tomu, kdo závažně poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (neplacení daně, porušení povinností podat daňové tvrzení, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování...

Audisa Service, s. r. o.

nezávislá auditorská společnost

Želivecká 1419/5
106 00 Praha 10
Ič: 282 19 716

+420 725 868 228
+420 608 831 893